سال ۲۰۲۱ بر شما مبارک باد

 

 

 

 

بلند ترین شب به انتظار نشستن تولد خورشید،

 پایان تاریکی و نوید دهنده روشنایی فردا 

مبارک

 

 

مهمونی بهار تو باغ و باغچه ها به راهه

تنها گذاشتن گلها تو گلخونه گناهه

گلهای گلخونمونو به مهمونی بیاریم

دلهامونو رو سفره سبز زمین بذاریم

صدای پای گل میاد، وا می شه چشم گلدون

ابر بهاری می خونه شعر بلند بارون

ادامه در

 

  

 آهنگ مهمونی بهار با صدای زنده یاد هایده را از پیوند زیر بشنوید 

 

 

مهمونی بهار

 

 

 

شادی را علت باشیم نه شریک        

 

   غم را شریک باشیم نه دلیل                                             

                     

                                                   

درست است که باوجود هیچکس غم هایمان ازبین نمی رود؛اما کمک می کند با وجود غم ها محکم بایستیم.مثل یک چتر خوب که نمی تواند باران را متوقف کند؛ اما کمک می کند آسوده زیر باران راه برویم

 

 خوش آمد باد نوروزی، خوش آمد 

 

                                             بنفشه در چمن شاد و کش آمد

   

ادامه در                                     

 

 

 

خوش آمد باد نوروزی خوش آمد                                        

 

 

 

 

 

  

                              نوشته های قبلی

 

در ادامه